Trả lời câu hỏi 4 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9:

Tìm trên hình 39.2 một sô cảng biển và tuyến giao thông đường biến ở nước ta.

tra loi cau hoi 4 bai 39 trang 142 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 39 Trang 142 SGK Địa lí lớp 9:

– Một số cảng biền: Cái Lân, Hải Phòng, Vinh, Đồng Hới, Đà Nang, Kỳ Hà, Quy Nhơn, Ba Ngòi, Cam Ranh, Phan Thiết, Vũng Tàu, Rạch Giá.

– Một số tuyến giao thống đường biển: Hải Phòng – Cửa Lò, Cửa Lò – Đà Nang, Đà Nang – Quy Nhơn, Quy Nhơn – Phan Thiết, Phan Thiết – Vũng Tàu, Hải Phòng – Vũng Tàu,…

(BAIVIET.COM)