Trả lời câu hỏi 4 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8:

Miền núi nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì trong việc phát triền kinh tế – xã hội?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 39 Trang 136 SGK Địa lí lớp 8:

– Thuận lợi:

  • Đất đai rộng lớn.
  • Tài nguyên đa dạng (khoáng sản, gỗ, đồng cỏ, thủy điện).

– Khó khăn:

  • Địa hình chia cắt mạnh: núi cao, sông sâu, vực thẳm.
  • Khí hậu, thời tiết khắc nghiệt.
  • Đường sá khó xây dựng, bảo dưỡng.
  • Dân cư ít và phân tán.

(BAIVIET.COM)