Trả lời câu hỏi 4 Bài 39 trang 129 SGK Sinh học lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 39 Trang 129 SGK Sinh học lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 39: Quyết – Cây dương xỉ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 39 Trang 129 SGK Sinh học lớp 6:

Sau khi quan sát một số cây dương xi, hãy cho biết có thể nhận ra một cây thuộc dương xỉ nhờ đặc điểm nào của lá?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 39 Trang 129 SGK Sinh học lớp 6

– Nhận ra một cây là cây dương xỉ dựa vào đặc điểm:

+ Lá non cuộn lại

+ Mặt dưới của lá có các chấm nhỏ màu đen là các túi bào tử.

(BAIVIET.COM)