Trả lời câu hỏi 4 Bài 38 Trang 138 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 38 Trang 138 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 38: Phát triển tổng hợp kinh tế và bảo vệ tài nguyên, môi trường Biển – Đảo.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 38 Trang 138 SGK Địa lí lớp 9:

Tại sao cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 38 Trang 138 SGK Địa lí lớp 9:

– Tài nguyên thủy, hải sản có giới hạn và ở nước ta đang cạn kiệt, nhất là ở vùng biển ven bờ. Phương thức khai thác trắng, vô tổ chức, quá nhiều lao động và tàu thuyền nhỏ đã tạo nên sự mất cân đối giữa nguồn hải sản với số lượng phương tiện và người đánh bắt, dẫn đến cạn kiệt thủy sản ven bờ.

– Trữ lượng hải sản của vùng biển nước ta là khoảng 4 triệu tấn, khả năng đánh bắt khoảng 1,9 triệu tấn / năm nhưng từ năm 2000 sản lượng đánh bắt đã vượt 2 tiệu tấn/ năm và chủ yếu là đánh bắt ven bờ. Khả năng cạn kiệt hải sản ven bờ là điều đang xẩy ra. Vì vậy , cần ưu tiên phát triển khai thác hải sản xa bờ để tránh nguwy cơ cạn kiệt thủy sản ven bờ.

(BAIVIET.COM)