Trả lời câu hỏi 4 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ và sự bành trướng thuộc địa.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử  lớp 10:

Trình bày nét nổi bật về tình hình chính trị Pháp thời kì này.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 35 Trang 177 SGK Lịch sử lớp 10:

– 9/1870, nước Pháp thành lập nền Cộng hòa thứ ba. Song phái Cộng hòa lại chia thành hai nhóm Ôn hòa và Cấp tiến thay nhau cầm quyền.

– Đặc điểm của nền cộng hòa là tình trạng thường xuyên khủng hoảng nội các

– Pháp tăng cường chạy đua vũ trang để trả mối thù với Đức và tiến hành chiến tranh xâm lược thuộc địa (chủ yếu ở châu Á và châu Phi).

(BAIVIET.COM)