Trả lời câu hỏi 4 Bài 35 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 35 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 35: Khái quát châu Mĩ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 35 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7:

Giải thích tại sao có sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư khu vực Trung và Nam Mĩ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 35 Trang 112 SGK Địa lí lớp 7:

Sự khác nhau về ngôn ngữ giữa dân cư ở khu vực Bắc Mĩ với dân cư ở khu vực Trung và Nam Mĩ là do lịch sử của quá trình nhập cư vào châu Mĩ.

– Khu vực Bắc Mĩ: chủ yếu người nhập cư từ Anh, Pháp, I-ta-li-a và Đức.

– Khu vực Trung và Nam Mĩ: chủ yếu người nhập cư từ chủng tộc Nê-grô-it, người Tây Ban Nha.

(BAIVIET.COM)