Trả lời câu hỏi 4 Bài 34 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 34 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 34 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết đoạn sông Mê Công chảy qua nước ta có chung tên là gì, chia làm mấy nhánh, tên của các sông nhánh đó, đổ nước ra biển bằng những cửa nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 34 Trang 123 SGK Địa lí lớp 8:

– Sông Cửu Long.

– 2 nhánh: sông Tiền và sông Hậu.

– 9 cửu: Tiểu, Đại, Ba La, Hàm Luông , Cổ Chiên, Cung Hầu, Định An, Bát Xắc, Trần Đề.

(BAIVIET.COM)