Trả lời câu hỏi 4 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8:

Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 33 Trang 119 SGK Địa lí lớp 8:

– Xây dựng các hồ nước: thủy lợi, thủy điện, thủy sản, du lịch (ví dụ: hồ Hòa Bình trên sông Đà).

– Chống sống với lũ lụt tại đồng bằng Sông Cửu Long:

+ Tận dụng nguồn nước để thau chua rửa mặn, nuôi trông thủy sản, phát triển giao thông, du lịch.

+ Tận dụng nguồn phù sa để bón ruộng, mở rộng đồng bằng.

+ Tận dụng thủy sản tự nhiên, cải thiện đời sống, phát triển kinh tế.

(BAIVIET.COM)