Trả lời câu hỏi 4 Bài 32 trang 131 SGK Sinh học lớp 11

Giải câu hỏi 4 Bài 32 Trang 131 SGK Sinh học lớp 11, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 32 Trang 131 SGK Sinh học lớp 11:

Cho vài ví dụ về tập tính học được chỉ có ở người (không có ở động vật).

Lời giải câu hỏi 4 Bài 32 Trang 131 SGK Sinh học lớp 11:

– Con người có hệ thần kinh rất phát triển nên có nhiều tập tính học được chỉ có ở người mà không có ở động vật khác như:

+ Học ngoại ngữ.

+ Giải toán; làm thơ, văn.

+ Dùng lửa để nấu chín thức ăn.

…..

BAIVIET.COM