Trả lời câu hỏi 4 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết ở nước ta.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8:

Những nông sản nhiệt đới nào ở nước ta có giá trị xuất khẩu với số lượng ngày càng lớn trên thị trường?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 32 Trang 115 SGK Địa lí lớp 8:

Những nông sản nhiệt đới ở nước ta có giá trị xuất khẩu trên thị trường như: Lúa gạo, cà phê, cao su, hồ tiêu, điều…

(BAIVIET.COM)