Trả lời câu hỏi 4 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử  lớp 10:

Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 31 Trang 155 SGK Lịch sử lớp 10:

– Xóa bỏ một số nghĩa vụ phong kiến

– Tịch thu ruộng đất của giáo hội bán cho nông dân với giá cao

– 8/1789 Thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền

– 9/1791, thông qua Hiến pháp 1791, xác lập quyền thống trị của giai cấp tư sản dưới hình thức quân chủ lập hiến. Ban hành nhiều chính sách khuyến khích công thương nghiệp phát triển

(BAIVIET.COM)