Trả lời câu hỏi 4 Bài 31 Trang 115 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 31 Trang 115 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Vùng Đông Nam Bộ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 31 Trang 115 SGK Địa lí lớp 9:

Căn cứ vào bảng 31.2, hãy nhận xét tình hình dân cư, xã hội ở vùng Đông Nam Bộ so với cả nước.

tra loi cau hoi 4 bai 31 trang 115 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 31 Trang 115 SGK Địa lí lớp 9:

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hôi ở Đông Nam Bộ (năm 1999) cao hơn cả nước: mật độ dân số, thu nhập bình quân đầu người một tháng, tỉ lệ người lớn biết chữ, tuổi thọ trung bình, tỉ lệ dân số thành thị

– Các chỉ tiêu phát triển dân cư, xã hôi ở Đông Nam Bộ (năm 1999) thấp hơn cả nước:tỉ lệ thất nghiệp ở đô thị, tỉ lệ thiếu việc làm ở nông thôn, tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số bằng mức trung bình của cả nước (1,4%).

– Nhìn chung, Đông Nam Bộ là vùng có trình độ dân cư, xã hội vào mức cao trong cả nước.

(BAIVIET.COM)