Trả lời câu hỏi 4 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8:

Những nhân tố chủ yếu nào đã làm cho thời tiết, khí hậu nước ta đa dạng và thất thường?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 31 Trang 111 SGK Địa lí lớp 8:

– Vị trí địa lí và lãnh thổ.

– Địa hình

– Hoàn lưu gió mùa.

(BAIVIET.COM)