Trả lời câu hỏi 4 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử  lớp 10:

Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 30 Trang 149 SGK Lịch sử lớp 10:

– Sự chỉ huy tài tình của Oa-sinh-tơn

– Sự ủng hộ của nhân dân

– Biết dựa vào địa thế hiểm trở ở Bắc Mĩ để phát huy lối đánh du kích

– Cuộc chiến đấu của nhân dân Bắc Mĩ được các tầng lớp nhân dân tiến bộ Pháp và nhân dân tiến bộ châu Âu nói chung ủng hộ.

(BAIVIET.COM)