Trả lời câu hỏi 4 Bài 30 Trang 146 SGK Lịch sử lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 30 Trang 146 SGK Lịch sử lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 30: Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 30 Trang 146 SGK Lịch sử lớp 8:

Nêu những thay đồi trong chính sách về kinh tế, xã hội của Pháp ở Việt Nam trong những năm Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vì sao có sự thay đổi đó?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 30 Trang 146 SGK Lịch sử lớp 8:

Năm 1918, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, Việt Nam trở thành đối tượng để thực dân Pháp vơ vét sức người, sức của phục vụ chiến tranh. Chúng ráo riết bắt lính thợ đẩy ra chiến trường, phá cây lương thực, trồng cây công nghiệp và đẩy mạnh khai thác mỏ lấy kim loại phục vụ chiến tranh, lừa gạt nhân dân mua công trái để bòn rút về tài chính, tất cả đều nhằm mục đích cung cấp cho chiến tranh.

BAIVIET.COM