Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 73 SGK Địa lí lớp 5

Giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 73 SGK Địa lí lớp 5, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Khí hậu.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 3 Trang 73 SGK Địa lí lớp 5:

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại gì cho đời sống và sản xuất.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 73 SGK Địa lí lớp 5:

Lũ lụt, hạn hán gây ra những thiệt hại lớn cho đời sống và sản xuất:

– Lũ lụt: Ngập úng gây thiệt hại về sản xuất, của cải, tính mạng của người dân.

– Hạn hán: gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt, cháy rừng…

(BAIVIET.COM)