Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 3 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 10:

Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 15 SGK Lịch sử lớp 10:

– Là thành phần sản xuất chính trong xã hội.

– Họ tự tiến hành sản xuất trên phần ruộng đất được giao và hợp tác với nhau trong việc đảm bảo thủy lợi và thu hoạch. Họ tự nuôi sống bản thân và gia đình, nộp một phần sản phẩm cho quý tộc dưới dạng thuế.

– Họ còn phải làm một số nghĩa vụ khác như lao động phục vụ các công trình xây dựng, đi lính.

(BAIVIET.COM)