Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào bảng 3.1, hãy:

tra loi cau hoi 4 bai 3 trang 13 sgk dia li lop 9 - de bai

– Nhận xét về số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị của nước ta.

– Cho biết sự thay đổi ti lệ dân thành thị đã phản ánh quá trình đô thị hoá ở nước ta như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 13 SGK Địa lí lớp 9:

– Số dân thành thị và tỉ lệ dân đô thị tăng liên tục nhưng không đều giữa các giai đoạn. Giai đoạn có tốc độ tăng nhanh nhất là 1995 – 2003.

– Tỉ lệ dân đô thị của nước ta còn thấp. Điều đó chứng tỏ nước ta vẫn ở quá trình đô thị hoá thấp, kinh tế nông nghiệp vẫn còn vị trí khá cao.

(BAIVIET.COM)