Trả lời câu hỏi 4 Bài 3 trang 10 SGK Toán 8 – Tập 1

Giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 10 SGK toán lớp 8 – Tập 1, phần câu hỏi lý thuyết Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 3 Trang 10 SGK Toán 8 – Tập 1:

Phát biểu hằng đẳng thức (2) bằng lời.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 3 Trang 10 SGK Toán 8 – Tập 1:

Bình phương của hiệu hai biểu thức bằng tổng của bình phương biểu thức thứ nhất và bình phương biểu thức thứ hai, sau đó trừ đi hai lần tích hai biểu thức đó.

(BAIVIET.COM)