Trả lời câu hỏi 4 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

Tình hình kinh tế, văn hóa ở các thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX.

a) Về kinh tế

  • Nông nghiệp
  • Thủ công nghiệp
  • Thương nghiệp

b) Về văn hóa

  • Văn hóa, nghệ thuật
  • Khoa học – kĩ thuật

Lời giải câu hỏi 4 Bài 29 Trang 147 SGK Lịch sử lớp 7:

Nội dungNhững điểm nổi bật
Thế kỉ XVI – XVIIThế kỉ XVIIINửa đầu thế kỉ XIX
Nông nghiệp– Đàng Ngoài:

+ Khi chưa chiến tranh: được mùa, no đủ.

+ Khi chiến tranh: ruộng đất bỏ hoang, mất mùa, đói kém.

– Đàng Trong:

Nông nghiệp phát triển, năng suất cao.

– Đầu thế kỉ XVIII: ruộng đất bị địa chủ, cường hào chiếm đoạt, sản xuất nông nghiệp bị đình đốn.

– Cuối thế kỉ XVIII: Quang Trung ban hành “Chiếu khuyến nông”, mùa màng no đủ.

– Nông nghiệp sa sút, diện tích canh tác tăng nhưng ruộng bị bỏ hoang, nông dân bị cướp ruộng, phải sống lưu vong.
Thủ công nghiệp– Xuất hiện nhiều làng thủ công (Bát Tràng – Hà Nội,…

– Xuất hiện nhiều nghề thủ công: dệt vải, gốm, rèn sắt,…

– Thủ công nghiệp được khôi phục.– Thủ công nghiệp phát triển.
Thương nghiệp– Xuất hiện một số đô thị, chợ và phố xá, buôn bán phát triển.– Quang Trung thực hiện chính sách “Mở cửa ải, thông chợ búa”.– Buôn bán có nhiều thuận lợi, buôn bán với nước Xiêm. Mã Lai, Trung Quốc…

– Nhà Nguyễn thực hiện chính sách “Bế quan tỏa cảng”.

Văn học, nghệ thuật– Văn học chữ Hán chiếm ưu thế, văn học chữ Nôm phát triển hơn trước, văn học dân gian phát triển.

– Phục hồi và phát triển nghệ thuật dân gian.

– Quang Trung ban hành “Chiếu lập học”, dùng chữ Nôm làm chữ viết.– Văn học chữ Nôm phát triển cao, tiêu biểu là “Truyện Kiều” của Nguyễn Du.

– Văn học dân gian phát triển cao độ.

– Xuất hiện nhà thơ nữ. Nghệ thuật dân gian phát triển phong phú.

– Nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng (chùa Tây Phương – Hà Nội).

(BAIVIET.COM)