Trả lời câu hỏi 4 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 29: Vùng Tây Nguyên (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9:

– Dựa vào bảng 29.2, tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước (lấy năm 1995 = 100%).

– Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên.

tra loi cau hoi 4 bai 29 trang 109 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 29 Trang 109 SGK Địa lí lớp 9:

– Tính tốc độ phát triển công nghiệp của Tây Nguyên và cả nước:

  • Tây Nguyên: 1995: 100%; 2000: 158,3%; 2002: 191,7%
  • Cả nước: 1995: 100%; 2000: 191,8%; 2002: 252,5%

– Nhận xét tình hình phát triển công nghiệp ở Tây Nguyên:

  • Giá trị sản xuất công nghiệp của Tây Nguyên chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp cả nước (gần 0,9% năm 2002).
  • Tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp có bước phát triển khá nhanh .

(BAIVIET.COM)