Trả lời câu hỏi 4 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử  lớp 10:

Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 140 SGK Lịch sử lớp 10:

– Đoàn kết đấu tranh chống ngoại xâm

– Biết ơn các vị anh hùng có công với nước.

– Căm thù giặc, ý chí quyết tâm đấu tranh chống xâm lược để giành và giữ gìn độc lập

– Phát triển kinh tế đề phục vụ cuộc công cuộc kháng chiến

– Yêu nước thương dân của giai cấp thống trị

(BAIVIET.COM)