Trả lời câu hỏi 4 Bài 28 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 – 1965).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 28 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 9:

Hãy trình bày ý nghĩa của những thành tựu đó.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 131 SGK Lịch sử lớp 9:

Trong việc thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế và hàn gắn vết thương chiến tranh (1954 – 1957), miền Bắc đã đạt được nhiều thành tựu. Những thành tựu này có ý nghĩa đã phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân, củng cố miền Bắc, cổ vũ nhân dân miền Nam chiến đấu.

(BAIVIET.COM)