Trả lời câu hỏi 4 Bài 28 Trang 103 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 103 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Vùng Tây Nguyên.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 28 Trang 103 SGK Địa lí lớp 9:

Dựa vào hình 28.1, hãy cho biết Tây Nguyên có thể phát triển những ngành kinh tế gì?

tra loi cau hoi 4 bai 28 trang 103 sgk dia li lop 9 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 103 SGK Địa lí lớp 9:

Tây Nguyên có thể phát triển các ngành kinh tế: nông nghiệp (trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn,…), công nghiệp (khai thác quặng bô xít; thủy điện, công nghiệp chế biến nông, lâm ,sản,…) dịch vụ (xuất khẩu nông, lâm sản, du lịch,..).

(BAIVIET.COM)