Trả lời câu hỏi 4 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết tên một số hang động nổi tiếng ở nước ta?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 28 Trang 102 SGK Địa lí lớp 8:

Một số hang động nổi tiếng ở nước ta: Phong Nha (Quảng Bình), Tam Thanh (Lạng Sơn), Tam Cốc – Bích Động (Ninh Bình)…

(BAIVIET.COM)