Trả lời câu hỏi 4 Bài 27 trang 82 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 27 Trang 82 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 27 Trang 82 SGK Địa lí lớp 6:

Hãy nêu một số ví dụ cụ thể về mối quan hệ giữa thực vật và các loài động vật.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 27 Trang 82 SGK Địa lí lớp 6:

Trên các đồng cỏ nhiệt đới, thực vật hoà thảo (cỏ) phát triển rất phong phú, nên có nhiều loài động vật ăn cỏ sinh sống như: voi, sơn dương đầu bò, ngựa vằn, linh dương, bò… chính những động vật ăn cỏ này lại là mồi của các động vật ăn thịt như: sư tử, báo, linh miêu, đại bàng…

(BAIVIET.COM)