Trả lời câu hỏi 4 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7:

Tại sao việc sửa đắp đê ở thời Nguyễn gặp khó khăn ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 27 Trang 137 SGK Lịch sử lớp 7:

– Nhà Nguyễn không chú trọng việc sửa, đắp đê, vì thế lụt lội, hạn hán xảy ra thường xuyên.

– Tài chính (thời Tự Đức) thiếu hụt, nạn tham nhũng phổ biến, tiền Nhà nước bỏ ra lại rơi vào túi tham quan. Việc đắp đê càng khó khăn.

(BAIVIET.COM)