Trả lời câu hỏi 4 Bài 26 trang 84 SGK Địa lí lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 84 SGK Địa lí lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Thiên nhiên châu Phi.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 26 Trang 84 SGK Địa lí lớp 7:

Xác định trên hình 26.1 :

– Các bồn địa và sơn nguyên, các hồ, các dãy núi chính của châu Phi.

– Hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi.

tra loi cau hoi 4 bai 26 trang 84 sgk dia li lop 7 - de bai

Lời giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 84 SGK Địa lí lớp 7:

– Các bồn địa: Sát, Nin Thượng, Công-gô, Ca-la-ha-ri.

– Các sơn nguyên: Ê-ti-ô-pi-a, Đông Phi.

– Các hồ: Vích-to-ri-a, Sát, Tan-ga-ni-a.

– Các dãy núi chính: At-lat, Đrê-ken-bec

– Hướng nghiêng chính của địa hình châu Phi: đông nam – tây bắc.

(BAIVIET.COM)