Trả lời câu hỏi 4 Bài 26 trang 78 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 78 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 26 Trang 78 SGK Địa lí lớp 6:

Trong sản xuất nông nghiệp, con người đã có nhiều biện pháp làm tăng độ phì của đất (làm cho đất tốt). Hãy trình bày một số giải pháp làm tăng độ phì mà em biết.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 78 SGK Địa lí lớp 6:

Các biện pháp làm tăng độ phì của đất:

– Làm đất (cày, bừa, xáo, xới…).

– Bón phân hữu cơ, vô cơ cho đất

– Bón vôi cải tạo đất.

– Thau chua, rửa mặn: là biện pháp làm giảm độ chua mặn của ruộng đất bị nhiễm phèn bằng cách đưa nước ngọt vào và cày đảo cho sục bùn lên, sau đó để bùn lắng xuống rồi tháo hết nước ra, xong lại đưa nước ngọt mới vào, có thể làm đi làm lại nhiều lần.

– Làm thuỷ lợi để tưới tiêu cho đất (xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước tưới vào đồng ruộng, xây dựng các hồ chứa nước..)

(BAIVIET.COM)