Trả lời câu hỏi 4 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4

Giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

Em hiểu câu “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu” như thế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 64 SGK Lịch sử lớp 4:

– Học tập giúp con người mở mang kiến thức làm việc tốt hơn, sống tốt hơn.

– Để giúp đất nước phát triển cần có những người học rộng tài cao. Vì vậy “Xây dựng đất nước lấy việc học làm đầu”.

(BAIVIET.COM)