Trả lời câu hỏi 4 Bài 26 Trang 113 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 113 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 26: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1950 – 1953).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 26 Trang 113 SGK Lịch sử  lớp 9:

Sau thất bại trong chiến dịch Biên giới thu – đông 1950, thực dân Pháp và can thiệp Mĩ có âm mưu gì ở Đông Dương?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 26 Trang 113 SGK Lịch sử lớp 9:

– Pháp thực hiện âm mưu giành lại quyền chủ động chiến lược đã mất. Mĩ tăng cường viện trợ cho Pháp để đẩy mạnh chiến tranh ở Đông Dương, từng bước thay chân Pháp.

– Pháp đề ra kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi (12 – 1950), gấp rút xây dựng lực lượng, bình định vùng tạm chiếm, kết hợp với phản công và tiến công lực lượng cách mạng.

(BAIVIET.COM)