Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 94 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 94 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Lịch sử phát triển của tự nhiên Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 25 Trang 94 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết một số trấn động đất khá mạnh xảy xa những năm gần đây tại khu vực Điện Biên, Lai Châu chứng tỏ điều gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 94 SGK Địa lí lớp 8:

Chứng tỏ sự hoạt động của Tân kiến tạo còn tiếp tực diễn ra ở nước ta.

(BAIVIET.COM)