Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Vùng duyên hải Nam Trung Bộ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9:

Căn cứ vào bảng 25.1, hãy nhận xét về sự khác biệt trong phân bố dân cư, dân tộc và hoạt động kinh tế giữa vùng đồng bằng ven biển với vùng đồi núi phía tây.

Bảng 25.1: Một số khác biệt trong phân bố dân cư và hoạt động kinh tế theo hướng từ đông sang tây ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

Khu vựcDân cưHoạt động kinh tế
Đồng bằng ven biểnChủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ là người Chăm. Mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị xãHoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thủy sản
Đồi núi phía tâyChủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-giai, Ba-na, Ê-đê,… Mật độ dân số thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn khá caoChăn nuôi gia súc lớn, nghề rừng, trông cây công nghiệp

Lời giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 93 SGK Địa lí lớp 9:

– Vùng đồng bằng ven biển:

  • Phân bố dân cư, dân tộc: Chủ yếu là người Kinh, một bộ phận nhỏ là người Chăm. Mật độ dân số cao, phân bố tập trung ở các thành phố, thị xã. + Hoạt động kinh tế: Hoạt động công nghiệp, thương mại, du lịch, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản.

– Vùng đồi núi phía tây:

  • Phân bố dân cư, dân tộc: Chủ yếu là các dân tộc: Cơ-tu, Ra-glai, Ba-na, Ê-đê,… Mật độ dân số thấp. Tỉ lệ hộ nghèo còn khá cao.
  • Hoạt động kinh tế: Chăn nuôi gia súc lớn (bò đàn), nghề rừng, trồng cây công nghiệp.

(BAIVIET.COM)