Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (Nửa đầu thế kỉ XIX).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử  lớp 10:

Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 128 SGK Lịch sử lớp 10:

Người thợ thủ công Việt Nam tài hoa, sáng tạo có thể làm ra các sản phẩm đẹp, chất lượng tốt. Tuy nhiên bị kìm kẹp bởi chế độ công tượng hà khắc.

(BAIVIET.COM)