Trả lời câu hỏi 4 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 25: Thu nhập của gia đình.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Em có thể làm gì để giúp đỡ gia đình trên mảnh vườn xinh xắn ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 25 Trang 127 SGK Công nghệ lớp 6:

Em có thể làm :

– Nhổ cỏ, tưới rau.

– Trồng một số loại cây rau dễ trồng.

– Bắt sâu hại cây trồng, xới đất,…

(BAIVIET.COM)