Trả lời câu hỏi 4 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8

Giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Vùng biển Việt Nam.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8:

Em hãy cho biết một số tài nguyên của vùng biển nước ta. Chúng là cơ sở cho những nền kinh tế nào?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 90 SGK Địa lí lớp 8:

– Khoáng sản: Dầu khí, khoáng sản, phi kim loại, là cơ sở để phát triển ngành công nghiệp khai thác khoáng.

– Hải sản: Cá, tôm, cua, rong biển… là cơ sở cho ngành khai thác hải sản.

– Mặt nước: Cơ sở cho ngành giao thông trên biển.

– Bờ biển: Các bãi biển đẹp, vũng, vịnh kín gió là cơ sở để phát triển ngành du lịch, xây dựng hải cảng.

(BAIVIET.COM)