Trả lời câu hỏi 4 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10:

Văn học Việt Nam thế kỉ XVII – XVIII có gì mới? Điểm mới đó nói lên điều gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 123 SGK Lịch sử lớp 10:

– Điểm mới: Văn học chữ Nôm xuất hiện và ngày càng phát triển.

– Văn học ngày càng phong phú và phát triển. Văn học chữ Nôm thể hiện được tinh thần dân tộc, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.

(BAIVIET.COM)