Trả lời câu hỏi 4 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 24: Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 – 1946).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử  lớp 9:

Đảng, Chính phủ và nhân dân ta đã có thái độ như thế nào trước hành động xâm lược của thực dân Pháp?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 24 Trang 101 SGK Lịch sử lớp 9:

– Kiên quyết kháng chiến chống lại sự xâm lược của thực dân Pháp vì chúng đã trắng trợn xâm phạm độc lập, chủ quyền của dân tộc ta.

– Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945, quân Pháp đánh úp trụ sở ủy ban nhân dân Nam Bộ, mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai.

– Nhân dan ta anh dũng đánh trả quân xâm lược ở Sài Gòn – Chợ Lớn, sau đó là ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.

– Nhân dân miền Bắc tích cực chi viện cho nhân dân miền Nam chiến đấu: những đoàn quân “Nam tiến” nô nức lên đường vào Nam chiến đấu.

(BAIVIET.COM)