Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 81 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 81 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Vùng Bắc Trung Bộ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 81 SGK Địa lí lớp 9:

Bằng kiến thức đã học, hãy nêu các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 81 SGK Địa lí lớp 9:

Các loại thiên tai thường xảy ra ở Bắc Trung Bộ: bão, lụt, gió Lào, lũ quét, cát lấn, cát bay, hạn hán.

(BAIVIET.COM)