Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 trang 78 SGK Sinh học lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 23 trang 78 SGK Sinh học lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Thực hành: Mổ và quan sát tôm sông.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 trang 78 SGK Sinh học lớp 7:

Hoàn thành các chú thích ở các hình 23.1B; 23.3B, C thay cho các chữ số.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 trang 78 SGK Sinh học lớp 7:

– Hình 23.1B

 • 1. Lá mang
 • 2. Cấu tạo hình lông chim của lá mang
 • 3. Bó cơ
 • 4. Đốt gốc chân ngực

– Hình 23.3B

 • 3. Dạ dày
 • 4. Tuyến gan
 • 6. Ruột

– Hình 23.3C

 • 1. Hạch não
 • 2. Vòng thần kinh hầu
 • 5. Chuỗi thần kinh ngực
 • 7. Chuỗi thần kinh bụng

(BAIVIET.COM)