Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 trang 71 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 71 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Sông và hồ.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 71 SGK Địa lí lớp 6:

Bằng những hiểu biết thực tế, em hãy cho ví dụ về những lợi ích của sông.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 71 SGK Địa lí lớp 6:

Những lợi ích của sông:

– Cung cấp nước cho các hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt.

– Phát triển giao thông vận tải đường sông.

– Xây dựng các nhà máy thủy điện.

– Thoát nước về mùa lũ.

– Bồi đắp phù sa.

– Là nơi khai thác và nuôi trồng thủy sản.

(BAIVIET.COM)