Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10:

Vương triều Quang Trung đã làm được những gì? Đánh giá những việc làm đó.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 120 SGK Lịch sử lớp 10:

– Xây dựng vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.

– Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân sản xuất

– Lập sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội quy củ.

Đánh giá: Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ chia cắt.

(BAIVIET.COM)