Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7:

Vì sao chữ cái La – tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 7:

– Chữ cái La-tinh ghi âm tiếng Việt trở thành chữ Quốc ngữ của nước ta cho đến ngày nay vì:

+ Đây là loại chữ viết tiện lợi, khoa học, dễ phổ biến và là công cụ thông tin rất thuận tiện.

+ Chữ quốc ngữ có vai trò quan trọng góp phần đắc lực vào việc truyền bá khoa học, phát triển văn hóa trong các thế kỉ sau, đặc biệt trong văn học viết.

(BAIVIET.COM)