Trả lời câu hỏi 4 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI – XVIII – Phần 1.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7:

Ở Đàng Trong, chúa Nguyễn đã làm gì để phát triển nông nghiệp?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 23 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 7:

– Các chúa Nguyễn ra sức khai thác vùng Thuận – Quảng để củng cố cơ sở cát cứ.

+ Chính quyền tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, lập thành làng ấp.

+ Riêng ở Thuận Hóa năm 1771, chúa Nguyễn chiêu tập dân lưu vong, tha tô thuế binh dịch 3 năm, khuyến khích họ trở về quê hương làm ăn.

=> Nhờ khai hoang và điều kiện tự nhiên thuận lợi nền nông nghiệp ở Đàng Trong phát triển rõ rệt.

(BAIVIET.COM)