Trả lời câu hỏi 4 Bài 22 trang 68 SGK Địa lí lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái Đất.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6:

Hãy xác định vị trí của đới nóng hay nhiệt đới (dựa theo hình 58).

Lời giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 68 SGK Địa lí lớp 6:

Vị trí của đới nóng (hay nhiệt đới): từ 23º27’ B đến 23º27’ N.

(BAIVIET.COM)