Trả lời câu hỏi 4 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10:

Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 114 SGK Lịch sử lớp 10:

– Buôn bán không đơn thuần là trao đổi hàng hóa thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng như trước nữa mà đã phát triển thành một nghề.

– Thúc đẩy giao lưu hàng hóa, phát triển các ngành nghề trong nước.

– Cải thiện cuộc sống người dân.

(BAIVIET.COM)