Trả lời câu hỏi 4 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6

Giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6, phần câu hỏi lý thuyết Bài 22: Quy trình tổ chức bữa ăn.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6:

Để việc tổ chức bữa tiệc, liên hoan được chu đáo, cần quan tâm đến những vấn đề gì ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 111 SGK Công nghệ lớp 6:

Để tổ chức bữa tiệc, liên hoan được chu đáo cần quan tâm đến:

– Các dụng cụ cần thiết.

– Các trình bày bàn ăn.

– Cách phục vụ và thu dọn sau khi ăn.

(BAIVIET.COM)