Trả lời câu hỏi 4 Bài 22 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7

Giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7, phần câu hỏi thảo luận Bài 22: Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (Thế kỉ XVI – XVIII) – Phần 2.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 22 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7:

Cuộc chiến tranh Trịnh – Nguyễn đã dẫn đến hậu quả như thế nào ?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 22 Trang 109 SGK Lịch sử lớp 7:

– Hậu quả: Đất nước bị chia cắt thành hai miền Đàng Trong và Đàng Ngoài kéo dài suốt hai thế kỉ. Nhân dân hai miền li tán, đói khổ, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước.

+ Ở Đàng Ngoài: đến đời Trịnh Tùng thì xưng vương, xây dựng phủ chúa bên cạnh triều Lê. “Chúa Trịnh” nắm mọi quyền hành, vua Lê chỉ là bù nhìn. Nhưng mối quan hệ giữa hai thế lực này là dựa dẫm vào nhau để bảo vệ quyền lợi của dòng họ mình, gọi là “vua Lê – chúa Trịnh”.

+ Ở Đàng Trong, con cháu họ Nguyễn cũng truyền nối nhau cầm quyền, gọi là “chúa Nguyễn”.

(BAIVIET.COM)