Trả lời câu hỏi 4 Bài 21 trang 78 SGK Địa lí lớp 9

Giải câu hỏi 4 Bài 21 Trang 78 SGK Địa lí lớp 9, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Vùng Đồng bằng sông Hồng (Tiếp theo).

Đề bài câu hỏi 4 Bài 21 Trang 78 SGK Địa lí lớp 9:

Nêu lợi ích kinh tế của việc đưa vụ đông thành vụ sản xuất chính ở Đồng bằng sông Hồng.

Lời giải câu hỏi 4 Bài 21 Trang 78 SGK Địa lí lớp 9:

Từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau, thời tiết ở đồng bằng sông Hồng thường lạnh , khô. Gió mùa đông bắc mỗi khi tràn về thường gây rét đậm, hoặc rét hại. Ngày nay, nhờ có cá giống ngô năng suất cao lại chịu hạn, chịu rét tốt nên ngô là cây trồng nhiều vào vụ đông. Cùng với ngô và khoai tây, vùng này còn phát triển mạnh rau quả cận nhiệt và ôn đới, do đó cơ cấu cây trồng trong vụ đông trở nên đa dạng , đem lại lợi ích kinh tế cao.

BAIVIET.COM