Trả lời câu hỏi 4 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10

Giải câu hỏi 4 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10, phần câu hỏi thảo luận Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI – XVIII.

Đề bài câu hỏi 4 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài là gì?

Lời giải câu hỏi 4 Bài 21 Trang 110 SGK Lịch sử lớp 10:

Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê – Trịnh ở Đàng Ngoài là chính quyền Đàng Trong chỉ có chính quyền địa phương dưới sự cai quản của chúa Nguyễn, chưa có chính quyền trung ương.

(BAIVIET.COM)